Szyby dźwiękochłonne

Szyby dźwiękochłonne

 

Jednym z głównych problemów, jaki chcemy ograniczyć w codziennym życiu jest hałas. Warunkiem zapewnienia odpowiedniego komfortu jest niski poziom hałasu. Aby chronić użytkowników danego budynku przed hałasem jest użycie zespoleń dźwiękochłonnych.

 

Szyby tego rodzaju zbudowane są w oparciu o asymetrię szyb oraz gazów tłumiących między szybami. Zestawy takie osiągają wartość tłumienia w przedziale Rw=28-53 dB. Jednak przy dobraniu odpowiedniego zestawu każdorazowo powinna zająć się tym wykwalifikowana osoba celem dokładnego oszacowania poziomu hałasu. Ochronę dźwiękochłonną można również łączyć z innymi funkcjami szkła między innymi: bezpieczeństwem, termoizolacyjnością oraz ochroną przeciwsłoneczną.

 

Zalety szyb dźwiękochłonnych:

 

  • wysoka izolacja akustyczna,

  • zwiększona izolacja termiczna,

  • zredukowana przepuszczlność promieniowania UV,

  • brak różnic pomiędzy szybą dźwiękochłonną a standardową,