Polityka jakości

Polityka jakości

 

Firma Matpol formułując niniejszą Politykę Jakości dąży do zapewnienia Klientowi wyrobów i usług rozkroju oraz obróbki szkła, butylowania ramek dystansowych i produkcji szyb zespolonych o jakości doskonalonej w powiązaniu z wymaganiami i satysfakcjonującej oczekiwania Klienta oraz spełniającej Jego ciągłe doskonalenie procesów produkcji.

 

Podstawą rozwoju naszej firmy jest ciągłe doskonalenie procesów produkcji. Pozwala to na umocnienie pozycji Matpol na rynku oraz utrzymanie opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania.

 

Narzędziem do realizacji niniejszej Polityki Jakości jest System Zarządzania Jakością wg normy PN EN-ISO 9001:2009 łącznie z Zakładową Kontrolną Produkcji wg PN-EN 1279-6:2004 oraz następujące cele:

 

  • jednoznaczne określenie parametrów proponowanych wyrobów i usług,

  • ustalenie wymagań Klienta, własnych i przepisów prawnych, ich rzetelna realizacja,

  • poszerzenie asortymentów proponowanych wyrobów i usług,

  • modernizacja infrastruktury firmy,

  • poszukiwanie i eliminowanie rzeczywistych oraz potencjalnych przyczyn niezgodności,

  • kształtowanie świadomości całego presonelu o odpowiedzialności za wyroby i usługi poprzez udział w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji.